Değerli Öğrencilerimiz, değerli mezunlarımız,

Program sorumlularından olan Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi, mezunlar arasında mentorluk bilinirliğinin gelişmesi ve dogru mentorlara ulaşılması konusunda çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin en önemli hedeflerinden birisi olan mezun – öğrenci ilişkisinin gelişmesi için gerekli adımları atacaktır. Bu süreçte öğrencilerin kariyer bilinicini oluşturmaya yönelik altyapı çalışmaları yapacaktır ve bu doğrultuda programın öğrenciler arasında bilinirliğinin artması ve programda mentor – mentee eşleştirmesinin yapılması ile sorumludur.

MENTOR PROFİLİ

Mentor; Liderlik potansiyeline sahip, sivil toplumun, gönüllülüğün önemini içselleştirmiş ve bu alanda istekli, enerji sahibi olan, öğrenme ortağı rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek kişidir. Ögrenenin yani Menti’nin gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine ve kişisel ihtiyaçlarina göre her Mentor’luk deneyimi bir eşleşmeden diğerine farklı olacaktır. Mentor, Menti’sinin ihtiyaçları ve gündemi dahilinde farklı konularda destek verebilir.

Mentor Neler Kazanabilir ?

Mentorluk, yapan kişiye özellikle farkındalık kazandıran ve liderlik becerilerini deneyimleyebilmek açısından da çok yönlü kişisel gelişim sağlayan bir uygulamadır. Bugün iş dünyasında değişim liderlik becerileri arasında ön plana çıkan öğrenme becerisidir. Bu tarz bir öğrenme ilişkisinde yaşanılabilecek liderlik deneyimi için belki de en somut örnek; bu tarz bir ilişki sayesinde etkin/ aktif dinleme, doğru sorular sorma, geribildirim verebilme vb. gibi çok önemli becerileri deneyimleyebilen, hem öğrenme ortağını, hem de kendisini geliştirebilen bir Mentor olabilmektir.

Mentor’lar, Proje kapsamında gerçekleştirilecek “Mentorluk Becerileri Eğitimleri” ne katılarak, ilgili konularda eğitim, kaynak dökümanlarına ve desteğe ulaşabilecektir. Eğitime katılım belgesi ve dönem sonunda programı tamamlayan Mentor’lara sertifikaları verilecektir. Mentor’lar, Mentor havuzunda yer alarak, yeni dönemlerde de katkı verebilecektir.

Mentorluğun Mentora Faydaları

 • Daha genç bir kuşakla ilişki ve farklılıklar açısından farkındalık,
 • Öğrenmeye dayalı liderlik becerilerini deneyimleme ve yaparak öğrenme fırsatı,
 • Kendini tanıma, kendi gelişimine açık yönlerine dair farkındalık geliştirme fırsatı,
 • Etkin dinleme, soru sorma ve geribildirim gibi temel iletişim, değişim ve öğrenme alanındaki liderlik becerilerini geliştirmek ,
 • Kendi kariyer ya da gelişimine dair yenilikçi yaklaşım,
 • Kendi performansını ve gelişimini yükseltmek,
 • Öğrendiklerini yaşamındaki çeşitli rollerine yansıtabilme, uygulayabilme fırsatı,
 • Bir başkasının gelişimini izleme hazzı,
 • Yönünü bulmaya çalışan genç bir bireyin gelişimine ilişkin paylaşılan sorumluluk duygusu.

Mentor’dan Beklenenler

 • Menti’sine her zaman yanında olduğunu/ olmaya çalışacağını hissettirme,
 • Menti’sinin isteklerini ve beklentilerini dinleme,
 • İş dünyasına ait gerçekleri ve çalışma hayatında yaşananları en iyi şekilde aktarmak ve yansıtma,
 • Sektörler, iş ortamı, çalışma koşulları, kurum kültürüne ilişkin olarak Menti’sini bilgilendirmek
 • Staj, yarı zamanlı iş, tam zamanlı iş arayışlarında rehberlik etmek,yardımcı olmak
 • Birlikte Menti’nin ilgilendiği sektör ve iş alanlarını araştırmak,
 • Menti’nin kendini keşfetmesine ve farkındalık kazanmasına yardımcı olmak,
 • Menti’nin sormayı akıl etmediği soruları da kendine sormasını sağlamak,
 • Çözümü ve cevapları hazırlamak değil, nerede ve nasıl bulabileceğinin düşündürmek,
 • Menti’ye kendisinin yaşadığı olumlu, olumsuz deneyimleri, başarıları ve başarısızlıklarını aktarmak; onun bunlardan kendine ders çıkarmasını sağlamak, ya da düşünmesini teşvik etmek.
 • Araştırmalarında, projelerinde uygulamalar veya kaynak arayışında destek olmak,
 • İş ve yaşam deneyimini, becerileri ve uzmanlık alanlarında Menti ile bilgi paylaşımında bulunmak,
 • Menti’nin iş becerileri ve davranışları geliştirmesi ve gerçekçi kariyer hedeflerinden oluşan bir eylem planı hazırlamasına destek olmak,
 • İyi bir dinleyici olup, sorular sorma, pozitif ve yapıcı geribildirimde bulunmak,
 • Menti’nin ilişki ağını etkin kullanması, geliştirmesi için birlikte çalışıp, farklı öğrenme kaynaklarına yönlendirebilmek,
 • İş ile ilgili staj, proje bazlı veya part-time çalışma imkanlarına yönlendirebilmek,
 • Menti’nin problem çözümünde aktif rol alması, farkındalık sağlaması, kendi seçeneklerini belirleyerek, irdeleyerek, kendi kararlarını alması ve yapacağı faaliyetleri bir eylem planına yansıtmasına yardımcı olmak,
 • Örneklerle anlatıp, gelişim hedefleri paralelinde deneyimler yaşamasına ve öğrendiklerini konuşmasına ortam sağlamak,
 • Kendi ilişki ağındaki çevresinden farklı mesleklerdeki kişilerle Menti’sini tanıştırmak; meslek kararlarını, merak ettiği alanların netleşmesine yardım edebilmek,
 • Birlikte değerlendirip karar verebilecekleri diğer öğrenme aktiviteleri/ faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Başvuru, bilgi verme, tarama, görüşmeler, eğitim ve eşleme süreci tamamladıktan sonra başlangıç toplantısına katılmak, düzenli görüşmeleri gerçekleştirmek, geribildirim ve izleme sürecinde gerekli adımlarda katılımda bulunmak, gelişim değerlendirme toplantısına katılmak,
 • 6 ay, minimum 2 haftada 1, ilişkinin ilk ayları ve bazı dönemler haftada 1 olmak üzere 12-15 adet görüşme (45-60 dakikalık) esas alınarak, bir ay içerisinde en az 3-4 saatini bu projeye adamak.
 • Erişilebilirliği sağlamak, düzenli kullandığı iletişim bilgilerini vermek (telefon/skype/e-posta gibi) ve iletişimin düzenli olarak sağlanmasına destek olmak,

Kimler Mentor Olabilir?

     Adaylık Kriterleri ;

 • Ankara Üniversitesi mezunu olmak
 • İş hayattında aktif  olmak.
 • Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,
 • Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,
 • Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,
 • Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,
 • Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme ve destek aktivitelerine katılmak,
 • Bursiyer ile 6 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt etmek,
 • Her seansı 45-60 dakikalık görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırıyor olmak,
 • Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,
 • Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,
 • Programa ilgili dönem dahilinde 6 ay boyunca bağlı kalmak,
 • Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

Mentor Olabilmek için Adaylık ve Uygulama Sürecinde Mentorden Beklenilenler

 • Aday seçim kriterlerini karşılamak,
 • Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara katılım,
 • Bir öğrenme ilişkisi oluşturma ve ilişkiyi güçlendirmek,
 • Bir öğrenme ortağı, rol modeli olma, ilişkide öğrenene eşlik etmek,
 • İlişki oluşumu aşamalarında destek olarak, ilişkiyi inşaa etmek,
 • Menti’sini devam eden bir öğrenme ilişkisinde desteklemek,
 • Karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış oluşturmak için çaba göstermek,
 • Amaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulmasına yönelik işbirliği yapmak,
 • Program Koordinatörü ve Koordinasyon ekibi ile işbirliği yapmak

İyi Bir Mentorun Sergileyebileceği Özellikler

 • Etkili iletişim becerilerine sahip olma, iyi bir dinleyici olma,
 • Gönüllülük ve istekliliğini ilişkiye yansıtabilme,
 • Teşvik edici, cesaretlendirici ve güçlendirici yaklaşımlar sergileme,
 • Çözüm odaklı olma, öğreneni kendi çözümlerini bulmaya yönlendirme,
 • Sakin, sabırlı ve esnek olabilme,
 • Kendine güven ve farkındalık sahibi olma,
 • Bireysel farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülü olma,
 • Öğrenme ve gelişime açık olma,
 • İlişki yönetimi becerileri sergileyebilme,

Mentor’un Sorumlulukları;

 • Programa ilişkin konularda Program Koordinatörüne karşı sorumludur.
 • Ayrıca, rehberlik ve danışma için Program Koordinatörü ve Proje Danışmanına ulaşabilir

MENTİ PROFİLİ

Programda Menti’ler, Ankara Üniversitesi 3.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrenme ortakları dediğimiz Mentor’larıyla onları bekleyen yaşam ve kariyer geçiş sürecine hazırlamaya yönelik önemli bir öğrenme ilişkisi kurarak, farkındalık kazanmak, bireysel gelişimlerini desteklemek ve farklı kaynaklara ulaşmak fırsatına sahip olacaklardır. Bursiyerlerimiz, eşleşecekleri Mentor’larıyla Mentorluk adı altında 6 ay sürecek bir öğrenme ilişkisine gireceklerdir.

Menti Neler kazanabilir ?

Bu program Menti ve Mentor’un karşılıklı olarak kişisel gelişimini desteklemekte ve bu gelişime yön vermektedir. Program sayesinde Menti bireysel ve kariyer gelişimine daha iyi yön verebilecek, hedeflerine ve bu doğrultuda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynak arayışlarına bir öğrenme ortağıyla birlikte ilerleyerek destek bulabilecektir. Kariyer konusunda gelistirdiği stratejileri ve hedefleri gözden geçirme fırsatı bulacaktır. Kendini tanıma, güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirleme sanşını yakalayacaktır.

Bu program sayesinde bireysel vizyonu ve hedeflerini, farklı bakış açılarınıda dahil ederek analiz edebilecektir. Program sayesinde ögrenen, Mentor’un profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağını bulacaktır. Bunların hepsi kişinin potansiyelinin zenginleşmesi, özgüveninin artması ve değerli bir öğrenme ilişkisi deneyimi ile sonuçlanabilecektir.

Mentorluk İlişkisinin Mentiye Faydaları

 • Destek ve rehberlik elde etme,
 • Farklı bir bakış açısı kazanma,
 • Gelişime ve değişime yönelik öğrenme yolculuğu için güvenli ortam,
 • Fikirleri deneme imkanı ,
 • İş dünyasını tanıma ve kariyer farkındalığını arttırma,
 • Farklılıkları ve başkalarının davranışlarını anlama,
 • Bireysel farkındalık ve içgörü elde etme,
 • Kendini tanıma ve alternatiflerini belirleyebilme,
 • Güçlü yönlerini keşfetme, kendi değerini bilme ve kendine güvenme,
 • İlişki desteği, dostluk kurma ve değerli olduğunu hissetme,
 • Gelişim hedeflerine uygun yeni bağlantılar kurma ,
 • Farklı öğrenim kaynaklarına ve anahtar kişilere ulaşma,
 • İlişki yönetim deneyimi, insiyatif alma, ilişkinin sorumluluğunu üstlenme,
 • Yaşam becerilerine ilişkin deneyimler ve özgüven,
 • Deneyimlerinden sağlayacağı kazanımlar,
 • Yaşamında kendisini bekleyen önemli kararlara hazırlanma,
 • Hedeflerini belirleyeceği eylem planı,
 • Daha az hata yapma şansı, hatalardan maksimum öğrenebilme imkanı,
 • İş hayatına, çalışma kültürüne daha çabuk uyum,
 • Ne yapmak istediklerine etkin karar verme,
 • Kariyer planlama becerileri.

Menti’den Beklenenler

 • İstek ve beklentileri açık bir şekilde ortaya koyabilmesi,
 • Eleştiriye açık olması ve hedefleri gerektiğinde revize edebilmesi,
 • Programın önemini ve ciddiyetini kavraması,
 • Öğrenme isteği ve insiyatifini aktif olarak göstermesi,
 • Gelişim alanlarını belirlemesi, hedeflerini oluşturmak için açık iletişimde bulunması,
 • Bireysel ve kariyer gelişimi için sorumluluk alması,
 • Geribildirim almaya ,öğrenme ilişkisine ve koçluğa açık olması ,
 • Pozitif, aktif ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesi,
 • Mentorundan, Program Koordinatöründen ve diğer program kaynaklarından kariyer ile ilgili ulaşılabilir potansiyel imkanlara/ kaynaklara erişim konusunda destek isteyebilmesi.

Kimler Menti Olabilir?

       Adaylık Kriterleri ;

 • Ankara Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi olmak,
 • Program uygulama döneminde üniversite 3. sınıf öğrencisi olmak
 • Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,
 • Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,
 • Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,
 • Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek izleme, değerlendirme, gelişim değerlendirme toplantıları ve destek aktivitelerine/ oturumlarına katılmak,
 • Mentor ile 6 Aylık öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt etmek,
 • Her biri 45-60 dakika süreli görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırmak,
 • Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,
 • Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,
 • Programa bir yıllık dönem dahilinde 6 ay boyunca bağlı kalmak,öğrenme ilişkisini öncelik olarak görmek,
 • Mentorunun ilişki süresince ayırdığı zaman, enerji ve desteğin hakkını vermek,
 • Program aktiviteleri ve görüşmelerine katılmak, gündemli görüşmeleri için sisteme kayıt girmek,
 • İlişkide gerekli çabayı göstermek, insiyatif ve sorumluluk almak, adım adım ilişkiyi yönetmek,
 • Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

Menti Olabilmek için Adaylık ve Uygulama Sürecinde Mentiden Beklenilenler

 • Menti(bursiyer) aday-seçim kriterlerini karşılamak,
 • Gönüllü olmak, istek ve gayretini yansıtmak,
 • Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara (başvuru ve görüşme) aktif katılım,
 • Eşleşme öncesi gerekli tarama ve eğitim faaliyetlerine katılmak,
 • Kendi gelişimine odaklı bu öğrenme ilişkisinde öğrenme ortağı ile işbirliği yapmak,
 • Bir öğrenme ilişkisinin oluşturmasında ve ilişki yönetiminde adım adım sorumluluk almak,
 • Düzenli görüşmeler ve destekleyici faaliyetler eşliğinde öğrenme ilişkisini güçlendirmek,
 • İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek,
 • Kendi öğrenme ilişkisinde hedef belirlenmesi, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak.

İyi bir Menti’nin Özellikleri

 • Etkili iletişim becerileri sergilemek,
 • İyi bir dinleyici olmak,
 • Pozitif ve açık olma, paylaşımcı olmak,
 • Öğrenme , gelişime ve yeni deneyimlere açık olmak
 • Öğrenme ortağını teşvik edici, cesaretlendirici ve destekleyici yaklaşımlar sergilemek,
 • Sakin, sabırlı ve esnek olabilmek,
 • İlişki yönetimi becerileri sergileyebilmek,
 • İyi bir bilgisayar ve internet kullanıcısı olmak
 • Öğrenme ilişkisinde ki sorumluluklarına sahip çıkmak, hakkını vermek

Menti’nin Sorumlulukları;

 • Programa ilişkin konularda Program Koordinatörüne karşı sorumludurlar.
 • Ayrıca, rehberlik ve danışma için Program Koordinatörü ve Program Danışmanına ulaşabilirler.