Diş Hekimliği Fakültesi

 

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşuna ilişkin ilk çalışmalar 1959 yılında başlamıştır. O zaman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Zafer Paykoç’un teşebbüsü ile profesörler kurulunun 15.03.1959 tarihinde yaptığı toplantıda 209 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu kurulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla gerekli hazırlıkları yapmak üzere Prof. Dr. Muhittin Ülker Başkan, Prof. Dr. Emin Burad, Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Hilmi Akın, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Celal Ertuğ, Prof. Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. Pertev Ata, Prof. Dr. Feyzullah Doğruer’den oluşan bir komisyon kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır.
Hazırlanan rapor doğrultusunda, Ankara Üniversitesi senatosu 10.07. 1959 tarih ve 1777 sayılı karar ile Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Emin Burad, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Aziz Köklü, Prof. Dr. Pertev Ata’dan oluşan yeni bir komisyon kurdu ve komisyon bu konuda bir kanun tasarısı hazırlayarak dekanlığa sundu. Tıp Fakültesi profesörler kurulunun onayından geçen bu tasarı üniversite senatosuna gönderildi fakat 27 Mayıs 1960 ihtilalinin olması çalışmaların bir süre durmasına neden oldu.

 

Diş Hekimliği Yüksek Okulu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi -Cebeci)

1963 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Behiç Onul’un teklifi ile profesörler kurulu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çene ve Plastik Cerrahi profesörü ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. kliniğinde çene cerrahisi öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Cihat Borçbakan’dan Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun açılması için yeniden rapor istedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörler kurulunun 05.11.1963 tarih ve 429 sayılı kararı ile hazırlanan rapor kabul edilerek Tıp Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu açılması onaylandı. Ankara Üniversitesi Senatosu 12.11.1963 tarih ve 2624 sayı ile kararı uygun gördü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22.11.1963 tarihinde 030.1/ 20593 sayı ile Diş Hekimliği Yüksek Okulu’nun kuruluşunu onayladığı, 28.11.1963 tarih ve 41-6/ 1299 sayılı yazı ile Rektör Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bildirildi. 14.12.1963 tarih ve 11581 sayılı Resmi Gazete’de hazırlanan yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Tıp Fakültesinin bugün Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalına ayrılmış olan binada bulunan Diş polikliniği ve buna bitişik eski göz polikliniği birleştirilip gerekli değişiklikler yapılarak bölüm diş hekimliği klinikleri haline getirildi.

Diş Hekimliği Yüksek Okulu’unda başlangıçta dört branş açılarak şu kadrolar kuruldu: Ağız ve Çene Cerrahisi Kürsüsü:Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Uzman Dr. Suphi Konukman, Asistan Dt. Sait Akoğuz, Asistan Dt.Şakir Akça, Asistan Dt. Refik Yöney Protez Kürsüsü: Dr. Dt. İlhan Çuhadaroğlu, Asistan Dt. Cemal Altan, Asistan Dt. Coşkun Yılmaz Tedavi Kürsüsü: Dr. Dt. Bülent Başaran,Asistan Dt. Rezzan İçkam , Asistan Dt. Ulusay Koryak Ortodonti Kürsüsü: Dr. Dt. Nurettin Günay, Asistan Dt.Cengiz Oktay , Asistan Dt. Şefika Konukman Daha sonra kurulan Pedodonti Kürsüsü’ne de Dr. Dt. Bedii Küçüküçerler atandı. 1967 yılında yüksek okul bünyesinde 10 yataklı bir çene cerrahisi servisi açılarak diş hekimliğinde ilk yataklı servis oluşturuldu. 1968 yılında ilk mezunlarını veren Diş Hekimliği Yüksek Okulu 25.06.1973 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi haline geldi.

Şubat 1974 tarihinde Sıhhıye Sağlık Sokak’ ta bir bina kiralanarak idari bölümler ve temel tıp kürsüleri, Nisan 1975 tarihinde Kızılay Ziya Gökalp Caddesi’nde ikinci bir bina kiralanarak klinikle bu binaya taşındı. Şubat 1977 tarihinde ise halen eğitim yapılan Beşevler’deki kendi mülkü olan binaya taşınıldı.


avatar
800