Ticari Uyuşmazlıklar Bağlamında Fikri Mülkiyet Haklarında Arabuluculuk Konferansı

Tarih     : 26 Şubat 2019

Yer         : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu

09.00-09.30         Kayıt

09.30-10.00         AÇILIŞ KONUŞMALARI

Umut İlhan Durmuşoğlu, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı

Prof. Dr. Muharrem Özen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü

 

10.00-12.00          I. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent Akın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Psikososyal Boyutuyla Arabuluculuk

Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Fikri Mülkiyet Hakları ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Özellikle Arabuluculuk

Prof. Dr. Arzu Oğuz, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Kapsamına Girebilecek Fikri Mülkiyet Hukuku Davaları

Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

 

14.00-16.00         II. OTURUM

Oturum Başkanı: Adem Albayrak, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi

Nitelikli Arabuluculuk

Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü

 

Dava Şartı Olan Arabuluculuk Kapsamındaki Sınai Mülkiyet Uyuşmazlıkları

Osman Umut Karaca, Türk Patent ve Marka Kurumu Avukatı, Arabulucu

 

Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuğa Genel Bakış

İlker Koçyiğit, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı

Uygulamada Yaşanan Arabuluculuk Bakış Açıları

Dursun Yassıkaya, BADER- Bağımsız Arabulucular Derneği Başkanı ve DOSTEL Arabuluculuk Eğitim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı


avatar
800